Allmän löneavgift

Den allmänna löneavgiften är en del av den lagstadgade arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar för sina anställda. Arbetsgivaravgiften är drygt 30 procent av den anställdes bruttolön som arbetsgivaren betalar till staten. Arbetsgivaravgiften består av flera avgifter där de två största är ålderspensionsavgiften och den allmänna löneavgiften. Till skillnad från övriga avgifter är den allmänna löneavgiften inte kopplad till en motsvarande förmån. Avgiften är därför i praktiken en skatt snarare än en avgift.