Kvot

En kvantitativ begränstning, exempelvis hur stor mängd av en viss vara som får importeras till ett land.