Hushållens konsumtion - månadsindikator

-0,3 procent
feb-24

Hushållens konsumtion minskade med 0,3 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Jämfört med föregående månad föll konsumtionen med 0,5 procent, säsongsrensade tal. Konsumtionen föll mest inom möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror medan den främst ökade inom detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck.

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

I samband med coronakrisen inträffade en ännu brantare nedgång. I både april och maj år 2020 föll konsumtionen med omkring 10 procent. Sedan följde en snabb återhämtning under 2021.

Till följd av coronakrisen utvecklades konsumtionen olika inom olika områden. De branschgrupper som drabbades av mycket kraftiga nedgångar, som till exempel hotell och restaurang samt rekreation och kultur hade sedan höga tillväxttal när smittspridningen och restriktionerna lättades under hösten 2021.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.