KPIF

KPI med fast ränta. Det vill säga ett mått på inflationen som exkluderar effekten av förändrade räntesatser. Används som målvariabel av Riksbanken.