Brundtlandrapporten

Ett FN rapport från 1987 som fokuserar på hållbar utveckling för att möta dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.