Effektivitet

Ett mått på det resultat som fås i förhållande till insatta resurser.