Kapitalintensiv produktion

Produktion där det ingår relativt stor mängd kapital. Kan vara i form av maskiner och/eller kunskap.