BNP, potentiell

Potentiell BNP är den BNP-nivå som en ekonomi kan nå om resurserna utnyttjas fullt ut, utan att ekonomin överhettas.