Medlingsinstitutet

Statlig myndighet som har ansvar för att medla i arbetsmarknadskonflikter och verka för en väl fungerande lönebildning.