Protektionism

Handelsbegränsande politik som syftar till att skydda en inhemsk näring från utländsk konkurrens.