Studieresultat - grundskolan

121 000 elever gick ut grundskolan våren 2023. 26 procent av dessa elev hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan.

I cirkeldiagrammet ovan visas andelen elever som gick ut grundskolan med betyget godkänt eller högre i alla ämnen våren 2023. Strax under tre fjärdedelar av eleverna uppnådde kunskapskraven och fick fullständiga slutbetyg.

I det mindre diagrammet kan du också se andelen elever som gått ut grundskolan utan att ha nått målen för godkänt i minst ett ämne. Förra läsåret hade cirka 26 procent av eleverna inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och nära 15 procent, omkring 17 600 elever, hade underkänt i minst ett av kärnämnena svenska, engelska och matematik. Dessa elever är inte behöriga till något program på gymnasiet och har större risk än andra att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap.

De flesta elever som saknar behörighet i ett av de tre kärnämnena saknar behörighet i matematik. Under senaste läsåret saknade omkring 5 800 elever behörighet i samtliga tre ämnen. Att sakna betyg i ett eller flera ämnen ska dock inte förväxlas med ett uteblivet slutbetyg. Slutbetyg utfärdas till alla elever i grundskolan när skolplikten avslutas oberoende av hur eleverna har presterat vad gäller de mål- och kunskapsrelaterade kriterierna.

Betygen i grundskolan sätts idag enligt en sexradig skala som sträcker sig från A till F. Högsta möjliga betyg motsvaras av ett A och E betyder godkänt. Ett F innebär att eleven är underkänd i ämnet. Elever med hög frånvaro kan få ett streck då ett betyg kan vara svårt att sätta. För att kvalificera sig till ett gymnasieprogram efter grundskolan krävs godkänt i minst åtta ämnen varav matematik, svenska och engelska måste vara inräknade. Här kan du läsa om studieresultaten i gymnasieskolan

 

Betygsättning före 2011 års skollag

Dagens betygsskala (A-F) infördes med den nya skollagen 2011. Till elever som påbörjade sina studier innan dess gavs betygen Mycket väl godkänt (MVG), Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Icke godkänt (IG)