Koncern

En koncern är ett samlingsbegrepp på ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.