Rörlig lön

Lönekomponent som bestäms genom en särskild faktor. Denna faktor kan till exempel vara företagets resultat, gruppens prestation eller liknande.