Flyktinginvandrares förvärvsfrekvens - kvinnor och män

Det tar tid för flyktinginvandrare och deras anhöriga att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. För kvinnor tar det längre tid än för män. Efter cirka fyra år förvärvsarbetar hälften av männen i åldersgruppen 20-64 år. För kvinnorna tar det omkring tio år innan hälften har kommit i arbete.

I diagrammet här ovanför visas den genomsnittliga förvärvsfrekvensen bland flyktinginvandrare och deras anhöriga som kommit under 2000-talet uppdelat på kvinnor och män. Det tar i genomsnitt åtta år innan hälften av flyktinginvandrarna kommit in på den svenska arbetsmarknaden.

Tiden till etablering skiljer sig dock mellan kvinnor och män. För män tar det fyra år innan hälften av gruppen kommit in på arbetsmarknaden. För kvinnor tar det betydligt längre tid, i genomsnitt tio år, innan en lika stor andel kommit i arbete. På lång sikt ökar andelarna i båda grupperna och efter 20 år uppgår förvärvsfrekvensen hos både kvinnor och män till omkring 68 procent.

Hur lång tid det tar för flyktinginvandrare att komma in på arbetsmarknaden påverkas i hög grad av utbildningsbakgrund. Personer med högre utbildning har kortare tid till etablering medan lägre utbildningsnivåer möter större utmaningar på den svenska arbetsmarknaden, som internationellt sett har en låg andel jobb utan krav på utbildning. Du kan läsa mer om förvärvsfrekvensen bland flyktinginvandrare efter utbildningsnivå här.