Kommunal inkomstskatt

Kommunal inkomstskatt upptas av kommuner och landsting och betalas av alla som har en inkomst som överstiger grundavdraget.