Lång sikt

En tidsperiod som används inom den ekonomiska analysen. Lång sikt är den tidsperiod som krävs för att alla kostnader och tillgången på resurser ska vara rörliga. Motsatsen till kort sikt.