Socialism

En ideologi som ursprungligen förespråkade planekonomi, gemensamt ägande av produktionsmedlen och ett avskaffande av marknadsekonomin.