EU:s gemensamma handelspolitik

EU har exklusiv befogenhet inom handelspolitik. Det innebär att unionen förhandlar handelsavtal för alla medlemsländer. Det betyder att Sverige inte sluter egna handelsavtal, utan enbart via EU.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

EU:s handelsavtal ger företag inom EU bättre möjlighet att konkurrera på globala marknader. Exempelvis blir det billigare och enklare att exportera till länder där man har handelsavtal. Färre handelshinder ökar också företagens tillgången till billiga råvaror och andra insatsvaror.

EU är världens största exportör och importör av varor och tjänster. År 2022 stod handel av varor och tjänster med länder utanför EU för 25 procent av EU:s BNP. Cirka 38 miljoner jobb eller vart femte jobb inom EU stöds på europeiska företags export till länder utanför EU. Även i Sverige så stöds vart femte jobb på företags export till länder utanför EU. Det handlar inte bara om stora företag som exporterar internationellt. Många jobb skapas hos underleverantörer, ofta småföretag, som inte själva exporterar. Motsvarande effekt på antalet arbetstillfällen sker även utanför EU där cirka 24 miljoner arbetstillfällen stöds av EU:s export, många av de i utvecklingsländer.

EU:s gemensamma handelspolitik bidrar även till spridning av regelstandarder och värderingar. Till exempel kan EU använda sin ställning inom internationell handel till att främja mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden och miljöskydd.