Verifikation

Som ekonomisk term syftar verifikation på ett betalningsunderlag, det vill säga ett dokument som bekräftar en affärshändelse såsom en faktura.