Svart marknad

När varor eller tjänster köps och säljs illegalt, vid sidan av den reguljära marknaden och undantaget från exempelvis beskattning.