Växthusgaser per capita - internationellt

Sverige har relativt låga utsläpp av växthusgaser per capita jämfört med andra jämförbara länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige utgår från fossilfri kraftproduktion. Dessutom har det svenska energisystemet börjat frångå fossila bränslen.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Rikare länder släpper oftast ut mer växthusgaser per capita än vad fattigare länder gör. I jämförelse med andra jämförbara länder har Sverige låga utsläpp av växthusgaser per capita. År 2020 låg Sveriges utsläpp på cirka 3,3 ton per person medan de genomsnittliga utsläppen i världen låg på 6,1 ton per person. Det beror på att Sverige minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet

Den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom elproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft. Dessa ger inte upphov till direkta utsläpp av växthusgaser. Samma mönster gäller för länder som Schweiz och Frankrike, som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

Koldioxid utgör tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas.