Aktivitetsindex

SCB:s sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen inom detaljhandeln samt varu- och exportimport.