Egenavgifter

Avgifter till den allmänna försäkringen som enskilda näringsidkare betalar själva. För anställda heter motsvarigheten arbetsgivaravgifter. Se även sociala avgifter.