Märket

Under avtalsrörelsen beslutas det om hur höga löneökningarna ska bli under nästa avtalsperiod. Löneökningstakten brukar först bestämmas för den internationellt konkurrensutsatta sektorn, dvs exportindustrin, och därefter sätts övriga löner. Eftersom exportindustrins löneökningstakt fungerar som riktmärke för övriga branscher kallas den för "märket". Att löneökningstakten inte är högre än märket är viktigt för Sveriges internationella konkurrenskraft.