Kapitalbeskattning

Den skatt som tas ut på kapital och ägande. Hit hör, fastighetsskatten, kapitalinkomstskatten och den nu avskaffade förmögenhetsskatten.