Västra Götalands län

Västra Götalands län är det till landytan femte största länet i landet. Folkmängden är den näst högsta i landet med 1 758 656 invånare (2022). Länet består av 49 kommuner. Landarealen är 23 800 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,8 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Göteborg. 1998 slogs Göteborgs och Bohus län ihop med Älvsborgs och Skaraborgs län till att bli Västra Götalands län.

Västra Götalands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 758 656

501 026

Antal, 2022

Näst högsta i Sverige

Medelålder

41,5

41,7

År, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

318 286

314 116

Kronor, 2021

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2023

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

30,3

30,3

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,2

79,6

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,5

7,5

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,7

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,9

3,8

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 16 625

Anställda i länet

Västra Götalandsregionen

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 50 925

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige