Västra Götalands län

Västra Götalands län är till landytan det 5:e största länet i landet. Västra Götalands län består av 49 kommuner och har en landareal på 23 956 kvadratkilometer, vilket är ungefär 6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Göteborg. 1998 slogs Göteborgs och Bohus län ihop med Älvsborgs och Skaraborgs län till att bli Västra Götalands län.

Västra Götalands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 709 814

487 152

Antal, 2018

Näst högsta i Sverige

Medelålder

41,0

41,2

År, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

291 715

287 064

Kronor, 2018

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

32,78

32,19

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

27,7

27,6

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,9

6,3

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,7

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 18 325

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 49 125