Västra Götalands län

Västra Götalands län är det till landytan femte största länet i landet. Folkmängden är den näst högsta i landet med 1 734 443 invånare (2020). Länet består av 49 kommuner. Landarealen är 23 800 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,8 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Göteborg. 1998 slogs Göteborgs och Bohus län ihop med Älvsborgs och Skaraborgs län till att bli Västra Götalands län.

Västra Götalands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 734 443

494 252

Antal, 2020

Näst högsta i Sverige

Medelålder

41,2

41,4

År, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

301 022

296 484

Kronor, 2019

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

32,86

32,27

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,9

28,9

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

11,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,7

8,3

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

8,5

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

4,2

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 18 325

Anställda i länet

Västra Götalandsregionen

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 43 658