Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.

Jämför:

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

Källa: SCB (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna, AKU, är den undersökning som normalt används för arbetslösheten i Sverige. AKU är en urvalsundersökning och presenteras inte på kommunnivå eftersom stickprovets storlek inte är tillräckligt.