Befolkningsökning

Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.

Jämför:

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)