Nyföretagande

Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.

Jämför:

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Företagen som ingår är de företag som registrerats och fått ett organisations- nummer. Företagen är dessutom registrerade i antingen arbetsgivarregistret eller skatteregistret. Företag betraktas om nystartade om verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.