Andel förtidspensionärer

Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga län. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.

Jämför:

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB