Västmanlands län

Västmanlands län är det till landytan tredje minsta länet i landet. Folkmängden är den nionde lägsta i landet med 277 141 invånare (2020). Länet består av 10 kommuner. Landarealen är 5 117 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Västmanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

277 141

494 252

Antal, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

42,3

41,4

År, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

288 333

296 484

Kronor, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

32,00

32,27

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

23,6

28,9

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,0

8,3

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

8,5

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 725

Anställda i länet

Region Västmanland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 624