Västmanlands län

Västmanlands län är till landytan det 19:e största länet i landet. Västmanlands län består av 10 kommuner och har en landareal på 5 145 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Västmanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

273 929

487 152

Antal, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

42,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

279 432

287 064

Kronor, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

32,01

32,19

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

22,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,4

79,1

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,3

6,3

Procent, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,0

6,3

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 375

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 775