Västmanlands län

Västmanlands län är det till landytan tredje minsta länet i landet. Folkmängden är den nionde lägsta i landet med 280 713 invånare (2022). Länet består av 10 kommuner. Landarealen är 5 117 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Västmanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

280 713

501 026

Antal, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

42,4

41,7

År, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

303 045

314 116

Kronor, 2021

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

31,98

32,24

Procent, 2023

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

24,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,0

79,6

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

10,8

7,5

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 225

Anställda i länet

Region Västmanland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 475