Västmanlands län

Västmanlands län är det till landytan tredje minsta länet i landet. Folkmängden är den nionde lägsta i landet med 280 713 invånare (2022). Länet består av 10 kommuner. Landarealen är 5 117 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Västmanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

280 713

501 026

Antal, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

42,4

41,7

År, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

303 045

314 116

Kronor, 2021

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

31,98

32,37

Procent, 2024

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

24,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

7,9

9,2

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

10,8

7,5

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,4

Procent, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 275

Anställda i länet

Region Västmanland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 753

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Högsta i Sverige