Västmanlands län

Västmanlands län är till landytan det 19:e största länet i landet. Västmanlands län består av 10 kommuner och har en landareal på 5 145 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Västmanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

275 845

491 790

Antal, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

42,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

281 293

288 880

Kronor, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Skattesats

32,00

32,28

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

23,0

28,2

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,1

79,5

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,2

6,8

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 725