Västernorrlands län

Västernorrlands län är det till landytan sjätte största länet i landet. Folkmängden är den femte lägsta i landet med 245 347 invånare (2019). Länet består av 7 kommuner. Landarealen är 21 548 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand.

Västernorrlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

245 347

491 790

Antal, 2019

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

281 180

288 880

Kronor, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

34,17

32,27

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,7

28,2

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,0

79,5

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,1

6,8

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

SUNDSVALLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 075