Västernorrlands län

Västernorrlands län är det till landytan sjätte största länet i landet. Folkmängden är den femte lägsta i landet med 243 265 invånare (2022). Länet består av 7 kommuner. Landarealen är 21 548 kvadratkilometer, vilket motsvarar 5,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand.

Västernorrlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

243 265

501 026

Antal, 2022

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

44,3

41,7

År, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

317 889

329 268

Kronor, 2022

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

34,14

32,37

Procent, 2024

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,4

30,3

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

81,9

80,8

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

8,5

9,2

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,9

7,7

Procent, 2023

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,4

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BAE Systems Hägglunds Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 225

Anställda i länet

Region Västernorrland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 171

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige