Västerbottens län

Västerbottens län är till landytan det näst största länet i landet. Länet består av 15 kommuner och har en landareal på 55 190 kvadratkilometer, vilket är ungefär 13 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Umeå.

Västerbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

271 736

491 790

Antal, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

41,8

41,3

År, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

280 738

288 880

Kronor, 2018

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

34,22

32,28

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

29,8

28,2

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,9

6,8

Procent, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,0

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 725

Största offentliga arbetsgivare

UMEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 325