Västerbottens län

Västerbottens län är det till landytan näst största länet i landet. Folkmängden är den åttonde lägsta i landet med 276 295 invånare (2022). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 54 664 kvadratkilometer, vilket motsvarar 13,4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Umeå.

Västerbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

276 295

501 026

Antal, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

42,0

41,7

År, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

304 229

314 116

Kronor, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

34,21

32,24

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

31,8

30,3

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,3

7,5

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

6,7

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 025

Anställda i länet

Region Västerbotten

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 725

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige