Västerbottens län

Västerbottens län är det till landytan näst största länet i landet. Folkmängden är den åttonde lägsta i landet med 273 192 invånare (2020). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 54 664 kvadratkilometer, vilket motsvarar 13,4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Umeå.

Västerbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

273 192

494 252

Antal, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

41,8

41,4

År, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

287 995

296 484

Kronor, 2019

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

34,22

32,27

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

30,4

28,9

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,6

79,3

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,6

8,3

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

8,5

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,0

4,2

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 725

Anställda i länet

Region Västerbotten

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 449