Västerbottens län

Västerbottens län är till landytan det näst största länet i landet. Länet består av 15 kommuner och har en landareal på 55 190 kvadratkilometer, vilket är ungefär 13 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Umeå.

Västerbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

270 154

487 152

Antal, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

279 243

287 064

Kronor, 2018

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

34,22

32,19

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

29,2

27,6

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,2

79,1

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,3

6,3

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Största offentliga arbetsgivare

UMEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 12 075