Västerbottens län

Västerbottens län är det till landytan näst största länet i landet. Folkmängden är den åttonde lägsta i landet med 274 563 invånare (2021). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 54 664 kvadratkilometer, vilket motsvarar 13,4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Umeå. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Västerbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

274 563

497 730

Antal, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

41,9

41,6

År, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

294 258

304 068

Kronor, 2020

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

34,22

32,24

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

31,2

29,6

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,7

78,3

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,2

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,6

8,8

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 725

Anställda i länet

Region Västerbotten

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 449