Värmlands län

Värmlands län är till landytan det 8:e största länet i landet. Länet består av 16 kommuner och har en landareal på 17 591 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Värmlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

281 482

487 152

Antal, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

265 766

287 064

Kronor, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,25

32,19

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,7

27,6

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,3

79,1

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,5

6,3

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

UDDEHOLMS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

KARLSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 725