Värmlands län

Värmlands län är till landytan det 8:e största länet i landet. Länet består av 16 kommuner och har en landareal på 17 591 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Värmlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

282 414

491 790

Antal, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

267 598

288 880

Kronor, 2018

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

33,38

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

21,7

27,6

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,0

79,5

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,1

6,8

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 225