Värmlands län

Värmlands län är det till landytan åttonde största länet i landet. Folkmängden är den tionde lägsta i landet med 282 885 invånare (2020). Länet består av 16 kommuner. Landarealen är 17 519 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Värmlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

282 885

494 252

Antal, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

43,8

41,4

År, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

274 080

296 484

Kronor, 2019

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

33,46

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

22,9

28,9

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,9

79,3

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,4

8,3

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,0

4,2

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i länet

Region Värmland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 581