Uppsala län

Uppsala län är det till landytan sjunde minsta länet i landet. Folkmängden är den femte högsta i landet med 388 394 invånare (2020). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 189 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Uppsala län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

388 394

494 252

Antal, 2020

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,2

41,4

År, 2020

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Högsta i Sverige

Medianinkomst

298 638

296 484

Kronor, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

33,01

32,27

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

33,8

28,9

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,9

8,3

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

8,5

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,3

4,2

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 825

Anställda i länet

Region Uppsala

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 11 087