Uppsala län

Uppsala län är det till landytan sjunde minsta länet i landet. Folkmängden är den femte högsta i landet med 383 713 invånare (2019). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 189 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Uppsala län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

383 713

491 790

Antal, 2019

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,1

41,3

År, 2019

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Högsta i Sverige

Medianinkomst

291 443

288 880

Kronor, 2018

Femte högsta i Sverige

Skattesats

33,01

32,27

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

33,2

28,2

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,6

6,8

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,6

4,4

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

FRILANS FINANS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 825

Största offentliga arbetsgivare

UPPSALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 17 725