Uppsala län

Uppsala län är det till landytan sjunde minsta länet i landet. Folkmängden är den femte högsta i landet med 400 682 invånare (2022). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 189 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Uppsala län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

400 682

501 026

Antal, 2022

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,3

41,7

År, 2022

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Högsta i Sverige

Medianinkomst

326 561

329 268

Kronor, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

33,00

32,37

Procent, 2024

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

35,2

30,3

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

79,4

80,8

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

8,4

9,2

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,9

7,7

Procent, 2023

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2023

Näst lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 5 125

Anställda i länet

Region Uppsala

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 11 490

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige