Södermanlands län

Södermanlands län är det till landytan femte minsta länet i landet. Folkmängden är den nionde högsta i landet med 299 401 invånare (2020). Länet består av 9 kommuner. Landarealen är 6 072 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,5 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Nyköping.

Södermanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

299 401

494 252

Antal, 2020

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

42,5

41,4

År, 2020

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

281 402

296 484

Kronor, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

32,71

32,27

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

20,7

28,9

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,0

79,3

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

12,2

8,3

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

8,5

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 125

Anställda i länet

Region Sörmland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 695