Södermanlands län

Södermanlands län är det till landytan femte minsta länet i landet. Folkmängden är den nionde högsta i landet med 302 566 invånare (2022). Länet består av 9 kommuner. Landarealen är 6 072 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,5 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Nyköping.

Södermanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

302 566

501 026

Antal, 2022

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

42,8

41,7

År, 2022

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

296 800

314 116

Kronor, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

32,71

32,24

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

22,0

30,3

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,3

79,6

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

12,6

7,5

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

6,7

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 475

Anställda i länet

Region Sörmland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 125