Södermanlands län

Södermanlands län är till landytan det 17:e största länet i landet. Länet består av 9 kommuner och har en landareal på 6 103 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Nyköping.

Södermanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

297 540

491 790

Antal, 2019

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

42,4

41,3

År, 2019

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

275 398

288 880

Kronor, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

32,71

32,28

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

19,7

27,6

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,2

79,5

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,7

6,8

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 575

Största offentliga arbetsgivare

ESKILSTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 575