Södermanlands län

Södermanlands län är det till landytan femte minsta länet i landet. Folkmängden är den nionde högsta i landet med 302 566 invånare (2022). Länet består av 9 kommuner. Landarealen är 6 072 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,5 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Nyköping.

Södermanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

302 566

501 026

Antal, 2022

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

43,1

41,9

År, 2023

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

310 987

329 268

Kronor, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

32,70

32,37

Procent, 2024

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

22,0

30,3

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

79,4

80,8

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

8,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,7

7,7

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,4

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Tionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 575

Anställda i länet

Region Sörmland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 020

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige