Södermanlands län

Södermanlands län är till landytan det 17:e största länet i landet. Länet består av 9 kommuner och har en landareal på 6 103 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Nyköping.

Södermanlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

294 695

487 152

Antal, 2018

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

42,3

41,2

År, 2018

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

273 763

287 064

Kronor, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

32,72

32,19

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

19,7

27,6

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,2

79,5

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,9

6,3

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 325

Största offentliga arbetsgivare

ESKILSTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 475