Skåne län

Skåne län är det till landytan tionde största länet i landet. Folkmängden är den tredje högsta i landet med 1 377 827 invånare (2019). Länet består av 33 kommuner. Landarealen är 10 965 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Malmö. 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län ihop till Skåne län.

Skåne län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 377 827

491 790

Antal, 2019

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,3

År, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

267 772

288 880

Kronor, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

31,84

32,27

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,9

28,2

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,6

79,5

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

11,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,0

6,8

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,0

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 675

Största offentliga arbetsgivare

SKÅNE LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35 375