Skåne län

Skåne län är till landytan det 10:e största länet i landet. Länet består av 33 kommuner och har en landareal på 11 035 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Malmö. 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län ihop till Skåne län.

Skåne län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 377 827

491 790

Antal, 2019

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,3

År, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

267 772

288 880

Kronor, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

31,83

32,28

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,3

27,6

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,6

79,5

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

11,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,0

6,8

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,0

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 675

Största offentliga arbetsgivare

SKÅNE LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35 375