Skåne län

Skåne län är det till landytan tionde största länet i landet. Folkmängden är den tredje högsta i landet med 1 414 324 invånare (2022). Länet består av 33 kommuner. Landarealen är 10 965 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Malmö. 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län ihop till Skåne län.

Skåne län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 414 324

501 026

Antal, 2022

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

41,3

41,7

År, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

314 243

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,81

32,37

Procent, 2024

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

30,9

30,3

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

77,9

80,8

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Andel företagare

9,3

9,2

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

12,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,6

7,7

Procent, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,4

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 425

Anställda i länet

Region Skåne

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 34 088

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige