Skåne län

Skåne län är det till landytan tionde största länet i landet. Folkmängden är den tredje högsta i landet med 1 402 425 invånare (2021). Länet består av 33 kommuner. Landarealen är 10 965 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Malmö. 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län ihop till Skåne län.

Skåne län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 402 425

497 730

Antal, 2021

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

41,1

41,6

År, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

288 885

304 068

Kronor, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

31,81

32,24

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

30,2

29,6

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,3

78,3

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,2

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

12,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

11,2

8,8

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

7,9

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 625

Anställda i länet

Region Skåne

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 33 109