Skåne län

Skåne län är till landytan det 10:e största länet i landet. Länet består av 33 kommuner och har en landareal på 11 035 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Malmö. 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län ihop till Skåne län.

Skåne län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

1 362 164

487 152

Antal, 2018

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,2

År, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

265 714

287 064

Kronor, 2018

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

31,82

32,19

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,3

27,6

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,3

79,1

Procent, 2017

Lägsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

11,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,2

6,3

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,7

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 675

Största offentliga arbetsgivare

SKÅNE LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35 375