Östergötlands län

Östergötlands län är det till landytan elfte största länet i landet. Folkmängden är den fjärde högsta i landet med 471 912 invånare (2022). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 557 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping.

Östergötlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

471 912

501 026

Antal, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

41,8

41,7

År, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

317 783

329 268

Kronor, 2022

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,81

32,37

Procent, 2024

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,7

30,3

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

79,5

80,8

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,9

7,7

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,4

Procent, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 5 525

Anställda i länet

Region Östergötland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 12 997

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige