Östergötlands län

Östergötlands län är det till landytan elfte största länet i landet. Folkmängden är den fjärde högsta i landet med 467 158 invånare (2020). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 557 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping.

Östergötlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

467 158

494 252

Antal, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

286 239

296 484

Kronor, 2019

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,78

32,27

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

27,7

28,9

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,3

79,3

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,4

8,3

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

8,5

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 5 525

Anställda i länet

Region Östergötland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 12 528