Östergötlands län

Östergötlands län är till landytan det 11:e största länet i landet. Östergötlands län består av 13 kommuner och har en landareal på 10 605 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping.

Östergötlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

465 495

491 790

Antal, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

278 259

288 880

Kronor, 2018

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,78

32,28

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

27,1

28,2

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,0

79,5

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,3

6,8

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 575

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 11 475