Östergötlands län

Östergötlands län är till landytan det 11:e största länet i landet. Östergötlands län består av 13 kommuner och har en landareal på 10 605 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping.

Östergötlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

461 583

487 152

Antal, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

41,3

41,2

År, 2018

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

276 813

287 064

Kronor, 2018

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

31,90

32,19

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

26,4

27,6

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,6

79,1

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

5,3

6,3

Procent, 2017

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,8

6,3

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 375

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 525