Östergötlands län

Östergötlands län är det till landytan elfte största länet i landet. Folkmängden är den fjärde högsta i landet med 471 912 invånare (2022). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 557 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping.

Östergötlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

471 912

501 026

Antal, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

41,8

41,7

År, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

304 065

314 116

Kronor, 2021

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

32,78

32,24

Procent, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,7

30,3

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,9

79,6

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,0

7,5

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 375

Anställda i länet

Region Östergötland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 16 275