Örebro län

Örebro län är det till landytan nionde minsta länet i landet. Folkmängden är den åttonde högsta i landet med 304 805 invånare (2019). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 8 504 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Örebro län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

304 805

491 790

Antal, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

41,7

41,3

År, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

275 334

288 880

Kronor, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,22

32,27

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

23,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,0

79,5

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,4

6,8

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

EPIROC ROCK DRILLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖREBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 325