Örebro län

Örebro län är till landytan det 13:e största länet i landet. Örebro län består av 12 kommuner och har en landareal på 8 546 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Örebro län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

302 252

487 152

Antal, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

41,6

41,2

År, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

273 497

287 064

Kronor, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,21

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,5

27,6

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,6

79,1

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,7

6,3

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

EPIROC ROCK DRILLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖREBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 12 275