Örebro län

Örebro län är till landytan det 13:e största länet i landet. Örebro län består av 12 kommuner och har en landareal på 8 546 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Örebro län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

304 805

491 790

Antal, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

41,7

41,3

År, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

275 334

288 880

Kronor, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,20

32,28

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

22,5

27,6

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,0

79,5

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,4

6,8

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

EPIROC ROCK DRILLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖREBRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 325