Örebro län

Örebro län är det till landytan nionde minsta länet i landet. Folkmängden är den åttonde högsta i landet med 305 643 invånare (2020). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 8 504 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Örebro län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

305 643

494 252

Antal, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

41,8

41,4

År, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

281 720

296 484

Kronor, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,22

32,27

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

23,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,8

79,3

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,2

8,3

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

8,5

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Humana Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 525

Anställda i länet

Region Örebro län

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 447