Örebro län

Örebro län är det till landytan nionde minsta länet i landet. Folkmängden är den åttonde högsta i landet med 306 792 invånare (2021). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 8 504 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Örebro län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

306 792

497 730

Antal, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

42,0

41,6

År, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

289 019

304 068

Kronor, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,21

32,24

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

24,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,8

78,3

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,1

6,2

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,4

8,8

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Humana Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 525

Anställda i länet

Region Örebro län

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 447