Örebro län

Örebro län är det till landytan nionde minsta länet i landet. Folkmängden är den åttonde högsta i landet med 307 772 invånare (2022). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 8 504 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Örebro län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

307 772

501 026

Antal, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

42,1

41,7

År, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

312 729

329 268

Kronor, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,97

32,37

Procent, 2024

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,7

30,3

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

80,2

80,8

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,2

7,7

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

6,4

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Humana Assistans AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 525

Anställda i länet

Region Örebro län

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 604

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige