Norrbottens län

Norrbottens län är till landytan det största länet i landet. Länet består av 14 kommuner och har en landareal på 98 249 kvadratkilometer, vilket är 24 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Norrbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

250 093

491 790

Antal, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

44,0

41,3

År, 2019

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

-0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

289 254

288 880

Kronor, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

33,91

32,28

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,5

27,6

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,1

79,5

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,1

6,8

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 275