Norrbottens län

Norrbottens län är till landytan det största länet i landet. Länet består av 14 kommuner och har en landareal på 98 249 kvadratkilometer, vilket är 24 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Norrbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

250 497

487 152

Antal, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

287 532

287 064

Kronor, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

33,91

32,19

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,5

27,6

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,5

79,1

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

4,6

6,3

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 425