Norrbottens län

Norrbottens län är det till landytan största länet i landet. Folkmängden är den sjunde lägsta i landet med 250 093 invånare (2019). Länet består av 14 kommuner. Landarealen är 97 242 kvadratkilometer, vilket motsvarar 23,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Norrbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

250 093

491 790

Antal, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

44,0

41,3

År, 2019

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

289 254

288 880

Kronor, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

33,91

32,27

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,9

28,2

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,1

79,5

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,1

6,8

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 275