Norrbottens län

Norrbottens län är det till landytan största länet i landet. Folkmängden är den sjunde lägsta i landet med 249 177 invånare (2022). Länet består av 14 kommuner. Landarealen är 97 242 kvadratkilometer, vilket motsvarar 23,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Norrbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

249 177

501 026

Antal, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

44,4

41,7

År, 2022

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

313 832

314 116

Kronor, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

33,91

32,24

Procent, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,4

30,3

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

83,0

80,8

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

8,4

9,2

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

4,9

7,5

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,7

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 225

Anställda i länet

Region Norrbotten

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 225

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige