Norrbottens län

Norrbottens län är det till landytan största länet i landet. Folkmängden är den sjunde lägsta i landet med 249 614 invånare (2020). Länet består av 14 kommuner. Landarealen är 97 242 kvadratkilometer, vilket motsvarar 23,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Norrbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

249 614

494 252

Antal, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

44,2

41,4

År, 2020

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

296 654

296 484

Kronor, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

33,91

32,27

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,4

28,9

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,4

78,3

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,8

8,3

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 175

Anställda i länet

Region Norrbotten

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 305