Norrbottens län

Norrbottens län är det till landytan största länet i landet. Folkmängden är den sjunde lägsta i landet med 249 693 invånare (2021). Länet består av 14 kommuner. Landarealen är 97 242 kvadratkilometer, vilket motsvarar 23,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Norrbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

249 693

497 730

Antal, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

44,3

41,6

År, 2021

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

303 498

304 068

Kronor, 2020

Femte högsta i Sverige

Skattesats

33,91

32,24

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,9

29,6

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,0

79,6

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,6

8,8

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 225

Anställda i länet

Region Norrbotten

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 7 225