Norrbottens län

Norrbottens län är det till landytan största länet i landet. Folkmängden är den sjunde lägsta i landet med 249 693 invånare (2021). Länet består av 14 kommuner. Landarealen är 97 242 kvadratkilometer, vilket motsvarar 23,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Norrbottens län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

249 693

497 730

Antal, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

44,3

41,6

År, 2021

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

303 498

304 068

Kronor, 2020

Femte högsta i Sverige

Skattesats

33,91

32,24

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,9

29,6

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,4

78,3

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,2

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,6

8,8

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 175

Anställda i länet

Region Norrbotten

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 305