Kronobergs län

Kronobergs län är det till landytan åttonde minsta länet i landet. Folkmängden är den fjärde lägsta i landet med 202 263 invånare (2020). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 423 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Växjö.

Kronobergs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

202 263

494 252

Antal, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

284 707

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,80

32,27

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

24,2

28,9

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,7

79,3

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,2

8,3

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

8,5

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 375

Anställda i länet

Region Kronoberg

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 563