Kronobergs län

Kronobergs län är det till landytan åttonde minsta länet i landet. Folkmängden är den fjärde lägsta i landet med 203 340 invånare (2021). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 423 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Växjö.

Kronobergs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

203 340

497 730

Antal, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

289 925

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,87

32,23

Procent, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

24,8

29,6

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

12,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,4

8,8

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 525

Anställda i länet

Region Kronoberg

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 5 275