Kronobergs län

Kronobergs län är till landytan det 14:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 8 468 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Växjö.

Kronobergs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

199 886

487 152

Antal, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

41,4

41,2

År, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

276 336

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,74

32,19

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

23,1

27,6

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,8

6,3

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

IKEA OF SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄXJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 725