Kronobergs län

Kronobergs län är det till landytan åttonde minsta länet i landet. Folkmängden är den fjärde lägsta i landet med 201 469 invånare (2019). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 423 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Växjö.

Kronobergs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

201 469

491 790

Antal, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

41,5

41,3

År, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

277 912

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,80

32,27

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

23,7

28,2

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

8,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,6

6,8

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

IKEA OF SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

VÄXJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 725