Kronobergs län

Kronobergs län är det till landytan åttonde minsta länet i landet. Folkmängden är den fjärde lägsta i landet med 204 335 invånare (2022). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 423 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Växjö.

Kronobergs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

204 335

501 026

Antal, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

41,8

41,7

År, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

299 301

314 116

Kronor, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

32,87

32,24

Procent, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

25,3

30,3

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,4

7,5

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 525

Anställda i länet

Region Kronoberg

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 275

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige