Kalmar län

Kalmar län är till landytan det 9:e största länet i landet. Landet består av 12 kommuner och har en landareal på 11 219 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Kalmar län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

245 446

491 790

Antal, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

44,1

41,3

År, 2019

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

270 826

288 880

Kronor, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,75

32,28

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Andel högutbildade

20,2

27,6

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,1

79,5

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,0

6,8

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

KALMAR KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 425