Kalmar län

Kalmar län är det till landytan nionde största länet i landet. Folkmängden är den sjätte lägsta i landet med 246 010 invånare (2020). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 11 160 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Kalmar län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

246 010

494 252

Antal, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

44,2

41,4

År, 2020

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

277 857

296 484

Kronor, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,76

32,27

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,3

28,9

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,0

79,3

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,4

8,3

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 425

Anställda i länet

Region Kalmar

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 574