Kalmar län

Kalmar län är till landytan det 9:e största länet i landet. Landet består av 12 kommuner och har en landareal på 11 219 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Kalmar län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

244 670

487 152

Antal, 2018

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

269 368

287 064

Kronor, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,15

32,19

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

20,2

27,6

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,7

79,1

Procent, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,9

6,3

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,0

4,7

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Största offentliga arbetsgivare

KALMAR KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 875