Kalmar län

Kalmar län är det till landytan nionde största länet i landet. Folkmängden är den sjätte lägsta i landet med 245 446 invånare (2019). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 11 160 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Kalmar län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

245 446

491 790

Antal, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

44,1

41,3

År, 2019

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

270 826

288 880

Kronor, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,76

32,27

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Andel högutbildade

20,7

28,2

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,1

79,5

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

8,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,0

6,8

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

KALMAR KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 425