Kalmar län

Kalmar län är det till landytan nionde största länet i landet. Folkmängden är den sjätte lägsta i landet med 247 711 invånare (2022). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 11 160 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Kalmar län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

247 711

501 026

Antal, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

44,5

41,7

År, 2022

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

294 177

314 116

Kronor, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,76

32,24

Procent, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,5

30,3

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,0

79,6

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,7

7,5

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 675

Anställda i länet

Region Kalmar

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 875

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige