Jönköpings län

Jönköpings län är till landytan det 12:e största länet i landet. Länet består av 13 kommuner och har en landareal på 10 495 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Jönköpings län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

360 825

487 152

Antal, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

41,4

41,2

År, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

290 131

287 064

Kronor, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,1

27,6

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,5

79,1

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,0

6,3

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 625

Största offentliga arbetsgivare

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 14 475