Jönköpings län

Jönköpings län är det till landytan tionde minsta länet i landet. Folkmängden är den sjätte högsta i landet med 365 010 invånare (2020). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 436 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Jönköpings län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

365 010

494 252

Antal, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

298 102

296 484

Kronor, 2019

Femte högsta i Sverige

Skattesats

33,62

32,27

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,3

28,9

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,3

79,3

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,6

8,3

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

8,5

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 825

Anställda i länet

Region Jönköpings län

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 505