Jönköpings län

Jönköpings län är det till landytan tionde minsta länet i landet. Folkmängden är den sjätte högsta i landet med 363 599 invånare (2019). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 436 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Jönköpings län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

363 599

491 790

Antal, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

291 513

288 880

Kronor, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

33,62

32,27

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,6

28,2

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,2

6,8

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 625

Största offentliga arbetsgivare

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 14 725