Jönköpings län

Jönköpings län är det till landytan tionde minsta länet i landet. Folkmängden är den sjätte högsta i landet med 369 113 invånare (2022). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 436 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Jönköpings län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

369 113

501 026

Antal, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

41,7

41,7

År, 2022

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

313 741

314 116

Kronor, 2021

Femte högsta i Sverige

Skattesats

33,62

32,24

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,5

30,3

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

83,2

80,8

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,8

7,5

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,7

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 925

Anställda i länet

Region Jönköpings län

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 12 925

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige