Jämtlands län

Jämtlands län är det till landytan tredje största länet i landet. Folkmängden är den näst lägsta i landet med 131 155 invånare (2020). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 48 935 kvadratkilometer, vilket motsvarar 12,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Jämtlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

131 155

494 252

Antal, 2020

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

43,3

41,4

År, 2020

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

275 524

296 484

Kronor, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

34,01

32,27

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,0

28,9

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,3

79,3

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

12,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,6

8,3

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

8,5

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i länet

Region Jämtland Härjedalen

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 609