Jämtlands län

Jämtlands län är det till landytan tredje största länet i landet. Folkmängden är den näst lägsta i landet med 132 670 invånare (2022). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 48 935 kvadratkilometer, vilket motsvarar 12,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Jämtlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

132 670

501 026

Antal, 2022

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

43,5

41,7

År, 2022

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

294 876

314 116

Kronor, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

34,01

32,24

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

25,6

30,3

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

12,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,1

7,5

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,7

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i länet

Region Jämtland Härjedalen

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 075

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige