Jämtlands län

Jämtlands län är till landytan det 3:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 49 343 kvadratkilometer, vilket är ungefär 12 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Jämtlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

130 280

487 152

Antal, 2018

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

268 003

287 064

Kronor, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,52

32,19

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,7

27,6

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,0

79,1

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,1

6,3

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 975