Jämtlands län

Jämtlands län är det till landytan tredje största länet i landet. Folkmängden är den näst lägsta i landet med 132 670 invånare (2022). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 48 935 kvadratkilometer, vilket motsvarar 12,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Jämtlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

132 670

501 026

Antal, 2022

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

43,7

41,9

År, 2023

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

308 816

329 268

Kronor, 2022

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

34,01

32,37

Procent, 2024

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

25,6

30,3

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

84,6

80,8

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Andel företagare

11,8

9,2

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

12,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,8

7,7

Procent, 2023

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

6,4

Procent, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i länet

Region Jämtland Härjedalen

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 765

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige