Jämtlands län

Jämtlands län är det till landytan tredje största länet i landet. Folkmängden är den näst lägsta i landet med 130 810 invånare (2019). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 48 935 kvadratkilometer, vilket motsvarar 12,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Jämtlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

130 810

491 790

Antal, 2019

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

43,2

41,3

År, 2019

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

269 776

288 880

Kronor, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

34,01

32,27

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,3

28,2

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

12,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,6

6,8

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 225