Hallands län

Hallands län är det till landytan fjärde minsta länet i landet. Folkmängden är den sjunde högsta i landet med 342 805 invånare (2022). Länet består av 6 kommuner. Landarealen är 5 427 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Hallands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

342 805

501 026

Antal, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

43,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

336 099

329 268

Kronor, 2022

Näst högsta i Sverige

Skattesats

32,44

32,37

Procent, 2024

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

26,6

30,3

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

10,5

9,2

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,6

7,7

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,4

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,7

3,9

Procent, 2023

Tredje lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 625

Anställda i länet

Region Halland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 610

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige