Hallands län

Hallands län är till landytan ett det 18:e största länet i landet. Länet består av 6 kommuner och har en landareal på 5 462 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Hallands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

333 848

491 790

Antal, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

42,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

296 337

288 880

Kronor, 2018

Näst högsta i Sverige

Skattesats

32,36

32,28

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

24,3

27,6

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,4

79,5

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

10,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

4,8

6,8

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,1

4,4

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

GEKÅS ULLARED AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 875

Största offentliga arbetsgivare

HALMSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 975