Hallands län

Hallands län är det till landytan fjärde minsta länet i landet. Folkmängden är den sjunde högsta i landet med 342 805 invånare (2022). Länet består av 6 kommuner. Landarealen är 5 427 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Hallands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

342 805

501 026

Antal, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

42,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

321 272

314 116

Kronor, 2021

Näst högsta i Sverige

Skattesats

32,36

32,24

Procent, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

26,6

30,3

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,2

79,6

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,4

7,5

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,5

3,8

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 575

Anställda i länet

Region Halland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 075

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige