Hallands län

Hallands län är det till landytan fjärde minsta länet i landet. Folkmängden är den sjunde högsta i landet med 336 748 invånare (2020). Länet består av 6 kommuner. Landarealen är 5 427 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Hallands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

336 748

494 252

Antal, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

42,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

303 498

296 484

Kronor, 2019

Näst högsta i Sverige

Skattesats

32,36

32,27

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

25,3

28,9

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,1

78,3

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

11,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,6

8,3

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

8,5

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,9

4,2

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Veteranpoolen AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 925

Anställda i länet

Region Halland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 243